privalomoji augalų apsaugos produktų purkštuvo techninė apžiūra

privalomoji augalų apsaugos produktų purkštuvo techninė apžiūra statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Naudojamo augalų apsaugos produktų purkštuvo privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis purkštuvo tapatumo nustatymą ir jo techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431026&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. mandatory inspection of plant protection products sprayer vok. obligatorische technische Prüfung eines Spritz- und Sprühgerätes von Pflanzenschutzmitteln ryšiai: susijęs terminasprivalomosios augalų apsaugos produktų purkštuvų techninės apžiūros įmonė susijęs terminasaugalų apsaugos produktų purkštuvas susijęs terminasaugalų apsaugos produktų purškimo įranga šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 3D-620 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Purkštuvų tikrinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 91-4730)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.